Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111014

Dato: 14.12.2020

Skrev at jeg ønsker at legen ikke skal pålegges å vaksinere. Dette må være frivillig for lege og pasient.