Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 855936

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot endringene