Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107317

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot tvangsvaksinering. Folk må få lov til å bestemme selv, hva det vil bli utsatt for. Nei til tvangsvaksinering.