Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 844015

Dato: 12.12.2020

Dette er tildekket sterilisering av befolkningen. Det er folkemord.

Gravide har ikke fått være med på sikkerhetsstudiet. 23 ble gravide underveis og flere av disse har abortert (antall forteller de ikke, kanskje alle 23?)
Ref. side 42: FDA briefing document, Pfizer Biontech covid-19 vaccine
(vedlagt: vrbpac-121020-meeting-briefing-document-fda)

Placebos in vaccine studies are not inert!
(2016) "Finally, in light of the data presented in this manuscript,new guidelines should be requested on the use of appropriate placebos in vaccine safety trials"
Ref.: 05-2016-Immunol-Mice-HPV

Exley C. Aluminium-based adjuvants should not be used as placebos in clinical trials. Vaccine.
Ref: Volume 29, Issue 50, 21 November 2011, Page 9289. PMID: 21871940
(a good warning from 2011, but instead of a reward for good work Prof. Exley lost his research funding.. )

Vedlegg