Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 785408

Dato: 14.12.2020

Fastlegene bør og kan ikke pålegges en plikt til å vaksinere sine pasienter. I en eventuell kommunikasjon mellom fastlege og pasient må dette presiseres. Når det gjelder tilbud om vaksinasjon tenker jeg dette er et kommunalt anliggende mtp informasjon og tilrettelegging. Her kan man, slik man har gjort med testing av Covid-19, opprette spesifikke steder/sentre for vaksinasjon. Fastlegenes tilbud om vaksinasjon bør være på samme linje - altså ett av flere steder for vaksinasjon.