Høringssvar fra Robin Malmberg

Dato: 15.12.2020

Dette er MOT Grunnloven! Det skal være frivillig å ta vaksine!!