Høringssvar fra Bjørn O Kjønli

Dato: 15.12.2020

Dette forslaget til endringer “I Forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram” må avvises av to årsaker:

* det ligger for mange ubesvarte økonomiske interesser bak disse vakisinene til at man i dag kan føle seg sikker på at de ikke medfører skader og bivirkninger. Sekskapene som har utviklet vaksinene har tidligere betalt ut millioner i forlik for å unngå rettsak I andre sammenhenger. Hvorfor vil dette ikke skje med disse vaksinene ? I tillegg har de skaffe seg garantier mot søksmål, for eksempel I UK.

* vaksinene representarer ny og uprøvd teknologi som er presset fram av myndigheter og økonomiske interesser. Vi vet ikke hvordan de vil påvike menneskene I framtida. Nå vil regjeringen pålegge fastlegene å se bort fra sine etiske retningslinjer og bli propagandister på en nye og uprøvde vaksiner. Vi vet at mange leger og helsearbeidere er usikker på de nye vaksinene. Dette virke for drøyt.

Bjørn O Kjønli