Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167013

Dato: 15.12.2020

Ser ingen grunn til slike hastetiltak sett i lys av tallene vi ser så langt. La de som er i risikosonen få tilgang til vaksine på lik linje med influensa vaksine.

Ser ingen samfunnsnyttig grunn til påtvunget massevaksinasjon . Dette skal være frivillig. Spesielt med tanke på hvor fort denne vaskemaskinen har blitt utviklet.

Dette er unødvendig maktmisbruk.

Bruk energi og ressurser på de som trenger det.