Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 178826

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker at dere ikke skal ta bort ordet …tilby og"