Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 830452

Dato: 14.12.2020

Jeg vil at vaksine skal være frivillig. Alt som noteres av fastlege taushetsbelagt . Takk.