Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 465376

Dato: 14.12.2020

Leger skal ikke ha vaksineplikt. All vaksinering skal være frivillig.