Høringssvar fra Linn-Mari Johansen

Dato: 11.12.2020

Nei til vaksineprogrammet

NEI til at fastleger skal honoreres for dette

NEI til at leger som pga økonomisk vinning, i større grad vil påtvinge sine pasienter en eksperimentell vaksine