Høringssvar fra Grethe Rosnes Hagen

Dato: 14.12.2020

Nei, ønsker ikke at fastlegen skal ha plikt her