Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 781341

Dato: 14.12.2020

Jeg er dypt i mot forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19. Vaksinasjon i alle omstendigheter bør være frivillig.