Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 149825

Dato: 15.12.2020

Jeg er for full valgfrihet og taushetsplikt angående vaksine.