Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102518

Dato: 14.12.2020

Jeg vil ikke vaksineres.

Stig Tonheim.