Høringssvar fra Eli Synnøve Øvrebø

Dato: 14.12.2020

Høringssvar vedr forslag til endringer i forskrift om Nasjonalt vaksineringsprogram, og plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid 19.

Forslaget om endring i forskrift bryter mot prinsippet lege-pasient relasjonen, jfr. Den hippokratiske ed.

Grunnleggende for å utøve legegjerningen er i henhold til denne at en lege alltid skal gjøre det han/hun mener er best for pasienten og aldri forvolde noen skade. Disse prinsippene må derfor ikke overstyres, da konsekvensen kan bli at tilliten mellom lege og pasient skal svekkes.

Mange er skeptiske til en hurtig utviklet vaksine med ny teknologi, og hva den kan påføre folket av bivirkninger på kort og lengre sikt.

Ingen av de nye vaksinene mot covid 19 har solide studier i langtidsvirkninger og heller ikke de kortsiktige er kjent og godt dokumentert.

Videre står det i høringforslaget at "Dette skal skje i overenstemmelse med den enkelte kommunes plan, og med de til en hver tid gjeldende retnongslinjer for hvem som skal tilbys vaksine, og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres".

Dette fremstår som om at legen må følge de kommunale helsemyndigheters retningslinjer, fremfor sin akademiske, vitenskapelige og etiske overbevisning.

Dette høringsforslaget må derfor avvises, da det bryter med grunnleggende prinsipper om hvordan legevitenskap skal utøves og legens relasjon til pasienten.