Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 147571

Dato: 15.12.2020

Hold vaksine frivillig, og la legene selv bestemme hvorvidt de vil anbefale eller ikke på bakgrunn av deres samtaler og samspill med pasientene.