Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185328

Dato: 15.12.2020

Nei. Vaksine skal og må være frivillig.