Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 858839

Dato: 12.12.2020

Fastleger må ikke få noen tillegghonorar for denne type jobb