Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 191699

Dato: 15.12.2020

NEI til forslag om endring i forskrift nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram .