Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 582472

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker ikke disse endringene.