Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124430

Dato: 15.12.2020

Det bør være valgfritt å ta vaksine mot Covid-19. Denne er IKKE utprøvd nok!!!