Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134946

Dato: 15.12.2020

Jeg er imot tvungen vaksinering og sier NEI til lovforslaget.