Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 834680

Dato: 14.12.2020

Mitt innspill til regjeringens høring:
Jeg er for full valgfrihet og taushetsplikt angående helse og vaksine.