Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170367

Dato: 12.12.2020

Nordmenn som allerede har alvårlige skader etter tidligere vaksinering bør fritas. Ellers er all tvang uakseptabelt i et fritt land...