Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131414

Dato: 15.12.2020

Jeg er imot at forskriften endres på denne måten og derved pålegger fastlegene denne plikt i forhold til vaksinering. Dette går i retning av tvangsvaksinering og er ikke i tråd med helseministerens utsagn om at vaksine mot korona skal være frivillig å ta. Jeg håper myndighetene nå tar et demokratisk ansvar i denne saken og beskytter det norske folks rett til å bestemme selv om man vil ta vaksinen eller ikke.