Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183014

Dato: 15.12.2020

Jeg stoler overhodet ikke på vaksineringen.

Heller ikke på politiske krefter, de økonomiske interessene bak.