Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132497

Dato: 12.12.2020

En slik plikt vil komme i konflikt med pasientenes rettigheter om informert samtykke.

"Lov om pasient- og brukerrettigheter

§ 3-2.Pasientens og brukerens rett til informasjon

(...) Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. "

Ingen vet nok om vaksinen(e) foreløpig til å kunne tilfedsstille pasientend krav om informert samtykke. Det mest naturlige ville være å benytte seg av "Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker".