Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 679212

Dato: 14.12.2020

Forslaget nedstemmes av meg, fastlegen skal ikke ha noen myndighet for å avgjøre hvile vaksiner som skal sette på meg.

Trond H Nilsen