Høringssvar fra Liv Hangeland

Dato: 14.12.2020

Jeg er bekymret for at min lege kan ikke gi meg veiledning etter hans egen kunnskap og samvittighet. Jeg ønsker ikke at min lege i sine råd til meg, blir begrenset av forskrifter som fra en helsemessig synsvinkel er muligens ikke til mitt beste. Mvh Liv Hangeland