Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 787368

Dato: 14.12.2020

Ingen tvang ! Skal vere fritt valg og vaksinere seg!