Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 858311

Dato: 14.12.2020

Fastlegene skal ikke være pliktig å vaksinere pasienter på sin liste.