Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 221724

Dato: 11.12.2020

Oppsøkende virksomhet for å sette en gensupplerende vaksine. Lavmål. Folk kjenner sin egen kropp best. La de som ønsker få den. Og la vær å tukle med barna gener spesielt 😡😡😡