Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254207

Dato: 13.12.2020

Som statsborger av Norge er jeg imot den nye smittevernsloven og denne høringen. Å bli straffet med utestenging av samfunnet om en ikke tar vaksine er brudd på menneskerettigheter vi har der vi bestemmer over eget liv og helse. Jeg trodde vi levde i et demokratisk og trygt land der menneskerettighetene står i grunnloven og vi er har frihet til å velge over vår egen kropp. Med denne høringen og smittevernsloven som er blitt til minnes det mer om diktatorisk styre. HÅper flertallet av regjeringen er fornuftige å Stemmer imot.

jeg stemmer imot dette lovforslaget !