Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111373

Dato: 14.12.2020

Ønsker at vaksinering mot Covid-19 skal være opp til den enkelte, og at leger IKKE skal pålegges dette.