Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103239

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker å bruke min stemme til å si at lovverket ikke bør endres fra slik det står i dag. Tvangsvaksinering av Covid - 19 hører ikke hjemme i et demokratisk land, og vil ha mange uheldige konsekvenser med tanke på at flere nok vil oppleve det som et overgrep fra staten sin side.