Høringssvar fra Kristin Lona

Dato: 15.12.2020

Fastleger burde ikke forpliktes på noe spesiell måte for å gi vaksinen mot Corona. Vaksinen burde tilbys sammen med utfyllende informasjon om fordeler/ulemper og mulige bivirkninger. Da dette er en lite utprøvd vaksine som hoppet over dyrestudier for å haste prosessen burde det også informeres om at det kan komme senvirkninger som vi vet lite om og at det blir nærmest umulig å erstatning ved skade som er forårsaker av vaksinen. Nei, dette er et fritt land, tilby og informer så kan folk bestemme selv og ta konsekvensen av egne valg.