Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 189734

Dato: 15.12.2020

NEI til midlertidige endringer i forskrift 2.oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksineprogram .