Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 150780

Dato: 15.12.2020

mange vil føle seg tvunget eller forpliktet til å ta vaksinen når dette kommer fra deres egen fastlege. Det er tross alt for de fleste en høy grad av tillit når det gjelder fastlege-pasientforhold.