Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 314186

Dato: 13.12.2020

Jeg er fødd fri og tenker dø fri. Takk