Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168924

Dato: 15.12.2020

Jeg mener at borgere skal kunne velge selv om de skal bli vaksinert eller ikke. Jeg mener at forskningen omkring bivirkninger til denne vaksinen må bli nøyere og bredere, før en tar standpunkt til pålegg av vaksinering i befolkningen. Selv om intensjonen er god så kan man ikke bare gjøre slike tiltak uten å være 100% sikker om innholdet og ettervirkningene til vaksinen.