Høringssvar fra Ingrid Eiterå, Ytteren legesenter

Dato: 14.12.2020


På generell basis er fastlegene ved Ytteren legesenter positiv til at det skal startes vaksinasjon mot covid 19.

De praktiske omstendigheter omkring vaksinasjonen er mere problematisk.
Vi vet enda ikke hvordan vaksinen skal oppbevares og hvem som skal vaksineres. På sikt må man vel anta at flest mulig i befolkningen skal ha vaksinen, skal fastlege da stå for vaksinasjon av hele befolkningen?
Risikogrupper er ikke definert. Man forutsetter at fastlegen kjenner sine pasienter og raskt kan identifisere risikopasienter.
Risikofaktoren "overvekt" er ikke nødvendigvis en diagnose som vi kan trekke ut av journalsystemet. Detaljert kjennskap til pasientene på fastlegelisten vil da være en forutsetning for å identifisere denne risikogruppen.
En glukosebelastning eller mistanke om diabetes utløser en diabetesdiagnose i journalen, hvilket ikke nødvendigvis stemmer med pasientens reelle diagnoser.

Vikarleger vil ikke ha sjans til å finne pasienter ut fra kjennskap. Pasienter som skifter lege og ikke har overført journal eller har journal i scannet form, vil ikke være søkbare.
Det er derfor viktig at identifikasjon av risikopasienter blir et ansvar som pasienten selv pålegges. Det kan ikke være fastlegens ansvar å innkalle pasienter til vaksinasjon.

Vaksinasjonen kommer i tillegg til travle dager på fastlegekontorene. Andre oppgaver må nedprioriteres.