Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 169734

Dato: 15.12.2020

Dette er i praktisk å legge påbud på leger om at de må følge de direktiver som kommer fra myndighetene.

I praksis et vaksinepåbud og dette bryter både med grunnloven og menneskerettigheter.

Minner også om NUrnbergprinsippene som også brytes.

Princip IV
Den omstændighed at en person fulgte sin overordnedes eller regerings ordre fritager ham ikke for ansvar efter international ret, når han faktisk moralsk havde valgmuligheder.


Vi vil ha frihet til at folk selv kan bestemme over egen kropp uten å bli trakassert eller straffet om man har andre meninger enn det staten har.