Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270181

Dato: 13.12.2020

Det å ta vaksine mot covid19 bør være helt fritt, uten tvang eller gjennom tvang via organisasjoner, arbeidsgivere, offentlige instanser eller lignende. Jeg er sterkt i mot denne endringen og alle andre endringer/forslag som går i retning av tvang. Der er ille grunnlag for å innføre noen som helst tvang, ei eller frihet med unntak.

La meg gjøre det klart. Ingen skal på noen som helst måte tvinges til å ta denne eller andre former for vaksine.