Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 503555

Dato: 11.12.2020

Dette forlaget er et overgrep både mot pasient og fastlege. Dette kan føre til et press som vil kunne føles å gå på tvers av den valgfriheten man har som pasient, når ens fastlege pålegges å tvinge vaksinen på pasienten. Det vil også sette fastlegen i en vanskelig situasjon ovenfor sine pasienter, som i værste fall kan føre til misstillit og frykt for å gå til sin fastlege. Å forsøke å gjennomføre en tvangsvaksinering på denne måten vil kun bli en stor ulykke for samfunnet. Vær klar over at dere som stemmer for noe slikt også står ansvarlige for konsekvensene. Forslaget støttes altså IKKE!