Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118642

Dato: 15.12.2020

Nei takk, tvangsvaksinering er brudd på menskerettighetene