Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 678400

Dato: 14.12.2020

Vaksinering skal tilbyd til den enkelte, men det er opp til hver enkelt om de vil ha den (Fri vilje)

Personer kan IKKE tvinges til å ta denne vaksinen.

Hvis det blir gjennomført med "TVANG" så skal Stortinget / Regjering sette av penger til eventuelle erstatningssøksmål / erstatninger etter bivirkninger for å ha gjennomført dette med "TVANG"