Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 744203

Dato: 14.12.2020

Jeg synes ikke fastlegen skal ha plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot Covid-19. Vaksinen er ikke godt nok utprøvd. Det er betenkelig at Pfizer har sørget for at de på forhånd har skaffet seg garantier mor søksmål fra dem som måtte bli skadet av vaksinen deres. Det tolker jeg som at den ikke er trygg nok.