Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 677129

Dato: 14.12.2020

Jeg er uenig i at fastlegen skal ha plikt til å bidra til vaksinering. Vaksinering må gjøres helt på eget ansvar, da alvorlige bivirkninger er ukjente. Det fastlegen bør gjøre er å orientere om mulige bivirkninger, når han/hun blir spurt.